Effektiv behandling af smerter fra bevægeapparatet.
Grundig undersøgelse og effektiv smertefri behandling af alle skader i bevægeapparatet.
Grundig undersøgelse og effektiv smertefri behandling af alle skader i bevægeapparatet.
Grundig undersøgelse...

Jeg prioriterer at altid have god tid til såvel undersøgelse som behandling. Typisk bruger jeg 60 minutter første gang. Opfølgende behandlinger strækker sig typisk over 30-45 minutter.

Read More
Effektiv smertefri behandling...

Jeg benytter teknikker fra mange forskellige behandlingskoncepter, men grundlæggende for alle er, at det skal være smertefrit for patienten.

Read More
Patientundervisning og specifik målrettet træning...

Min indgangsvinkel til behandling af skader i bevægeapparatet er forankret i den manuelle terapi.

Jeg supplerer dette med evidensbaseret målrettet træning, undervisning/information om smertemekanismer, årsagssammenhæng i forhold til udløsende og vedligeholdende faktorer.
Alt dette suppleret med relevante og specifikke træningsøvelser.

Read More
 • "A MIRACLE PER DAY..."

  Min motivation for at gå på arbejde er baseret på citat fra højt respekteret læge fra 1800-tallet - Dr. Edward Trudeau:

  Sometimes to cure...
  Often to relieve...
  Always to comfort...

  "A reminder that our role as comforter must provide the basis for our care regardless of whatever we can relieve suffering or cure diceases".
  testimonial-image

  Kig mit CV igennem og vurder om jeg skal være din behandler.

  Michael Møller Nielsen, klinisk specialist i muskuloskeletal og idrætsfysioterapi.